Inicio Actualidad Calendari escolar 2019-2020
España   Catalunia

Calendari escolar 2019-2020

Dates imprescindibles

Les quatre dates importants del curs escolar són l'inici i el final de l'any escolar, així com les vacances de Nadal i de Setmana Santa. Per aquest nou curs que està a punt de començar aquestes quatre dates són les següents:

  • Inici de curs: 12 de setembre del 2019
  • Vacances de Nadal: des del dia 21 de desembre del 2019 fins al 7 de gener del 2020
  • Vacances de Setmana Santa: des del dia 4 d'abril del 2020 fins al 13 d'abril del 2020
  • Fi de curs: 19 de juny del 2020

 

Cal distingir entre dies festius i dies no lectius

Els dies festius són les festes incloses al calendari laboral, és a dir, els bancs i els comerços també estan tancats i estan triats i aprovats pel Ministeri de Treball; s'inclouen en aquesta categoria els dies de festa autonòmica o local.
 Els dies no lectius són dies en què no s'imparteix classe i acostumen a ser dies laborables. Educació és una competència de cada comunitat autònoma i per això poden variar els dies no lectius entre una zona geogràfica i una altra.
A Catalunya, els centres poden establir tres dies festius de lliure disposició que es distribuiran equitativament entre els tres trimestres, no poden coincidir amb els d'inici i final de curs, s'han de preveure a la programació general del centre i s'han de comunicar als serveis territorials.
A la comunitat de Múrcia el calendari escolar depèn de cada ajuntament, i a la comunitat de Cantàbria s'aplica el sistema escolar anglosaxó de dies no lectius cada dos mesos de classes lectives.
El calendari escolar és molt més important del que sembla, realment marca el calendari laboral de moltes persones, pares i mares de família, que cada cop amb més freqüència intenten conciliar vida laboral i familiar i adapten els seus períodes de vacances per fer-los coincidir amb els dels seus fills. Això fa que les vacances escolars en una zona determinada facin pujar el preu de les ofertes de viatges o d'activitats d'oci els dies no lectius.
Tots patim o vivim la tornada a l'escola al setembre de manera conscient o inconscient a través de les campanyes comercials. La venda de llibres i de material informàtic d'ús escolar es dispara aquests dies i no només per als escolars... Qui no es comprarà alguna agenda aquests dies o bé escriurà una llista de propòsits per al nou any acadèmic? Feliç tornada a l'escola!

Sin Comentarios

Escribe un comentario

Tu correo electrónico no se publicará