Inicio Estudiantes Com ser controlador aeri?
España   Catalunia

Com ser controlador aeri?

Una professió exigent

El trànsit aeri a Espanya s'incrementarà un 20 % l'any 2020, amb més de 2 milions de vols l'any, segons algunes escoles de formació d'aquesta professió. Per això, la demanda de controladors aeris professionals creixerà.

El trànsit aeri a Espanya s'incrementarà un 20 % l'any 2020

Els controladors aeris s'encarreguen de mantenir un flux segur i ordenat del trànsit aeri en el sistema de control del trànsit aeri global. Poden especialitzar-se com a controladors de torre, d'aproximació i d'àrea o ruta, per la qual cosa les habilitats que es busquen en els aspirants són: agilitat mental, atenció concentrada i dividida, autocontrol en situacions d'estrès, treball en equip, estabilitat emocional, orientació espacial i resistència a la fatiga.

A Espanya, per ser controlador aeri s'ha de realitzar una formació i obtenir la llicència d'alumne controlador. Amb aquesta llicència ja es pot començar a treballar en una torre de control, però amb un contracte de pràctiques, ja que fins que no s'arriba a un mínim d'hores de treball en una torre no s'obté la llicència definitiva de controlador aeri.

Aquesta formació es pot realitzar amb diferents entitats i s'hi pot accedir de diverses maneres: fent un màster o realitzant el curs de controlador aeri.

Per ser controlador aeri has de realitzar un màster o un curs

Tanmateix, per accedir a aquesta formació en tots els casos s'ha de superar una prova d'accés que assegura que els candidats tenen les habilitats necessàries per a ser futurs controladors. Aquesta es coneix com a Prova Europea de Selecció de Controladors de Trànsit Aeri (FEAST), i el seu propòsit és avaluar el coneixement i les habilitats dels sol·licitants per a l'entrenament del Control de Trànsit Aeri (ATC), requisits que són rellevants i necessaris per al treball d'un controlador de trànsit aeri. La FEAST mesura competències com calcular distàncies i rumbs de certs avions seguint la ruta que et diuen (càlcul mental, principalment); la capacitat multitasca, on es treballen fitxes de seguiment de diversos vols i s'han d'organitzar per ordre segons vagin passant per diferents punts de notificació; nivell d'anglès, en una entrevista amb un avaluador que inclou una conversa i una exposició d'un tema proposat; i un test de personalitat per preparar una sessió amb el psicòleg, que es planifica per l'endemà.

La FEAST és una prova d'accés per entrar a formar-se com a controlador aeri que avalua les habilitats i les competències dels candidats

Els requisits que s'exigeixen a l'hora d'optar per alguna de les dues opcions són: tenir 18 anys d'edat, ser espanyol o nacional d'un país comunitari, estar en possessió del títol de Batxiller o FP superior en el cas dels cursos, o de grau en el cas del màster, i tenir un nivell Advance d'anglès.


Màster en control aeri

Els graus universitaris que et permeten l'accés al màster són els relacionats amb les ciències, especialment graus com el d'Enginyeria o Arquitectura.

Diverses universitats espanyoles ofereixen aquest màster, com per exemple la Universitat Politècnica de Catalunya, que té la seu per a la formació de controladors a Castelldefels i oferta un màster amb un preu aproximat de 29.000 euros.


Curs de controlador aeri

A Espanya hi ha sis escoles que controlen l'espai aeri i que es dediquen a formar i contractar aquests professionals: Senasa, Flight Training Europe (FTE Jerez), Ineco, Saerco, Enaire i FerroNats TS Air Traffic Services.

Aquest tipus de formació sol durar entre cinc i sis mesos. Inicialment, es requereix cursar uns continguts teòrics (200 hores, que equival a 6-7 setmanes), fer una habilitació que es desenvolupa en 90 hores (2-3 setmanes) i, finalment, realitzar les pràctiques que tenen una durada de 12 setmanes (65 sessions en simulador).

Posteriorment, perquè l'alumne controlador arribi a obtenir una llicència d'habilitació i anotació específica en el lloc de treball, ha de realitzar una «formació d'unitat» als centres de treball, a les torres de control o als centres de control de ruta (aproximació o àrea) acreditats per a això.

Per a l'obtenció posterior de la llicència d'alumne controlador, a més d'haver superat el curs de formació, es requerirà també un certificat de competència lingüística en castellà i anglès emès per algun dels centres avaluadors acreditats per AESA. Això és molt important perquè la Comissió Europea estableix l'ús obligatori de l'anglès en les comunicacions entre els avions i el controlador als aeroports amb més de 50.000 operacions aèries internacionals per raons de seguretat del trànsit aeri.

Els preus d'aquest tipus de formacions ronden entre els 25.000 i 30.000 euros

 

Degut a les exigències d'aquesta professió i a les altes despeses que suposa formar-se, els salaris dels controladors aeris oscil·len entre els 50.000 i els 100.000 euros anuals, que equival a uns 4.000 o 8.000 euros mensuals.


Per a més informació visiteu:
https://es.wikihow.com/ser-un-controlador-de-tr%C3%A1fico-a%C3%A9reo

Sin Comentarios

Escribe un comentario

Tu correo electrónico no se publicará