Inicio Profesores Convocades 413 places de director de centre educatiu
España   Catalunia

Convocades 413 places de director de centre educatiu

Educació convoca per primera vegada al concurs per mèrits

Educació convoca el concurs de mèrits per seleccionar 413 directors de centres educatius

Per primer cop, per poder participar-hi, s’haurà de disposar de l'acreditació de director professional docent o de la formació inicial prèvia o de la formació d’actualització en el cas d’aquells docents que hagin exercit de directors. L’exercici d’un bon lideratge pedagògic als centres és imprescindible per a l’assoliment de l’èxit educatiu, tant en l’àmbit acadèmic i social com personal de tot l’alumnat.

L’exercici d’un bon lideratge pedagògic als centres és imprescindible per a l’assoliment de l’èxit educatiu

El Departament d’Educació ha publicat avui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius depenents d'aquest Departament. Per primer cop, per poder participar en aquest procés, es demana com a requisit als candidats que comptin amb l'acreditació de director professional docent o que disposin de la certificació acreditativa d'haver superat un curs de formació inicial o de la formació d'actualització de les competències per a l'exercici de la funció directiva en el cas d’aquells docents que ja hagin exercit de directors. El Departament ofereix de cara al curs vinent un total de 413 places vacants de director de centre arreu del territori.

Educació aposta per un perfil orientat a una direcció altament qualificada

El lideratge dels centres educatius és una peça clau del sistema, per això Educació aposta per un perfil orientat a una direcció altament qualificada, al servei de la ciutadania, compromesa amb l’aprenentatge de tot l’alumnat en el marc d’una escola inclusiva. L’exercici d’un bon lideratge pedagògic als centres és imprescindible per a l’assoliment de l’èxit educatiu, tant en l’àmbit acadèmic i social com personal de tot l’alumnat. Les direccions tenen l’encàrrec de promoure el canvi i la millora del sistema, fet que comporta la capacitat de liderar processos de transformació dins els claustres educatius. En definitiva, es busquen directors que puguin afrontar de manera eficient el lideratge i la gestió del centre.

El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquest concurs de mèrits, així com de lliurament del projecte de direcció, és des del dia 11 fins al 28 de febrer de 2019, ambdós inclosos. El procediment s’allargarà fins al mes de juny i els candidats seran nomenats des del dia 1 de juliol de 2019 fins al 30 de juny de 2023. Com a novetat d’enguany, tant la sol·licitud de participació com el projecte de direcció, corresponent a cadascun dels centres sol·licitats, s'hauran de presentar per mitjans electrònics mitjançant l'aplicació informàtica que es posarà a disposició del personal docent al portal de centres del Departament d'Educació.

 

Com presentar el projecte?

Pel que fa a la presentació del projecte de direcció, aquest haurà d'ordenar el desplegament i l'aplicació del projecte educatiu per al període de mandat de la direcció i incloure el següent: una diagnosi actualitzada del centre, el plantejament de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu, els objectius a assolir en l'àmbit pedagògic, les actuacions previstes per al desenvolupament i l'aplicació del projecte educatiu, les concrecions organitzatives, els indicadors per a l'avaluació de l'exercici de la direcció, els mecanismes per retre comptes als òrgans de control i participació, i els elements per a l'aprofundiment en l'exercici del lideratge distribuït i per al foment de la participació de la comunitat escolar en el centre.

Un total de 413 places vacants de director a tot el territori

 

Les 413 places vacants de director de centre que ofereix Educació arreu del territori es distribueixen de la següent manera:

Servei Territorial Vacants Consorci d'Educació de Barcelona 42 Serveis Territorials a Barcelona Comarques 30 Serveis Territorials al Baix Llobregat 21 Serveis Territorials al Vallès Occidental 45 Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental 48 Serveis Territorials a la Catalunya Central 53 Serveis Territorials a Girona 55 Serveis Territorials a Lleida 52 Serveis Territorials a Tarragona 46 Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre 21

Més informació sobre la formació relativa a la funció directiva: http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres

Font: Gencat, Generalitat de Catalunya, Departament d'Ensenyament

 

 

 

 

 

Sin Comentarios

Escribe un comentario

Tu correo electrónico no se publicará