Inicio Actualidad Entre el 22 de juny i el 10 de juliol
España   Catalunia

Entre el 22 de juny i el 10 de juliol

Noves dates per a l'EBAU o Selectivitat

Comunicat realitzat per La Moncloa, 25 de març de 2020

La prova d'Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) se celebrarà entre el 22 de juny i el 10 de juliol en convocatòria ordinària i abans del 10 de setembre en convocatòria extraordinària.

Així ho han acordat el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) i el Ministerio de Universidades, juntament amb les comunitats autònomes, en la Conferencia Sectorial de Educación celebrada per videoconferència i presidida per la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, en què han participat el secretari d'Estat d'Educación, Alejandro Tiana; la secretària general de Formación Profesional, Clara Sanz, el subsecretari del MEFP, Fernando Gurrea, i els consellers d'Educació de les comunitats autònomes.

«El Ministerio de Educación y Formación Profesional està treballant intrèpidament en aquesta crisi amb un únic objectiu: que cap alumne, que cap alumna, perdi el curs per aquesta situació provocada pel Covid-19», ha assegurat Isabel Celaá.

recerca escola a Barcelona, compra inedit magazine

Tant el Ministerio de Educación y Formación Profesional com el d'Universidades i les comunitats autònomes són conscients de la dificultat que està suposant per al professorat que imparteix classe a 2n de Batxillerat i, especialment, per als estudiants d'aquest curs, la suspensió de les classes presencials a causa de l'epidèmia per infecció de coronavirus, Covid-19.

Per això, per assegurar que l'accés a la universitat es produeix en termes d'equitat i de justícia, s'ha acordat a més modificar el model i el contingut de les proves amb l'objectiu que l'alumnat no es vegi perjudicat per no haver treballat a classe algun bloc o blocs de contingut d'alguna de les matèries.

Tot i que les dates proposades per a la realització de l'EBAU dependran de l'evolució de la pandèmia, s'ha establert que les qualificacions es publiquin abans del 17 de juliol per a la convocatòria ordinària i abans del 18 de setembre en el cas de l'extraordinària. L'assignació definitiva de places no es podrà realitzar abans del 25 de setembre.


Cancel·lació de proves d'avaluació diagnòstica
Per a Primària i l'ESO

El MEFP ha proposat també a les comunitats autònomes que es cancel·lin les proves d'avaluació diagnòstica que estableix la LOMCE, llei actualment en vigor, per a 3r i 6è de primària i 4t de l'ESO.

Pel que fa als alumnes que estan realitzant aquest curs a l'estranger, el MEFP establirà sistemes específics per homologar els seus estudis, atès que la majoria de l'alumnat està continuant les classes en la modalitat online.

La Conferencia de Educación ha aprovat també les mesures acordades ahir a la Comisión de Formación Profesional: fonamentalment, flexibilitzar les pràctiques al centre de treball per superar el curs, ampliant el període establert al calendari escolar. Aquesta mesura extraordinària haurà de coordinar-se amb les dates de celebració de l'EBAU per permetre que tots els estudiants que així ho desitgin puguin presentar-se a la prova d'accés a la universitat.

Limitació de les hores de pràctiques per als mòduls de grau mitjà i de grau superior

La durada de la Formació al Centre de Treball (FCT) es limita de manera excepcional a les hores mínimes recollides a la normativa bàsica, és a dir, 220 hores. Així mateix, s'integrarà de forma excepcional el mòdul d'FCT amb un mòdul de projecte perquè es puguin abordar els objectius associats a l'entorn laboral. Aquesta mesura afectarà tant a la Formació Professional bàsica, com a la de grau mitjà i grau superior.

Pel que fa a les proves d'accés a la Formació Professional de grau mitjà o superior per als que no comptin amb els requisits acadèmics d'accés a aquests ensenyaments, s'ha acordat posposar-les tant com sigui necessari, arribant fins i tot a la primera quinzena de juliol.

A més d'aquestes mesures, el MEFP ha posat a disposició de les comunitats autònomes tots els recursos digitals disponibles de la modalitat de Formació Professional a distància, que en total comprèn 104 cicles formatius, per facilitar així la continuïtat dels ensenyaments.

Pel que fa a la resta d'ensenyaments, el MEFP ha elaborat la pàgina web Aprendo en casa per canalitzar tots els materials d'ensenyament a distància i online que s'han posat a disposició de les comunitats autònomes i de les famílies i els alumnes.

Preinscripció i matrícula a totes les etapes educatives suspeses

D'altra banda, en el dia d'ahir, el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va decidir ajornar tots els procediments i tràmits que són de la seva competència, a causa de l'entrada en vigor del reial decret 463/2020, pel qual es declara l'estat d'alarma per Covid-19, que preveu la suspensió dels terminis administratius en l'àmbit de l'administració de la Generalitat de Catalunya. Els tràmits i procediments es reprendran quan el reial decret, i les possibles pròrrogues, quedin derogats.

A l’ajornament de tots els tràmits relacionats amb la preinscripció i matrícula de l’alumnat dels diferents ensenyaments, en totes les etapes, que ja va anunciar el Departament, s’hi suma la suspensió dels procediments i tràmits que afecten a les següents qüestions:

 • Sol·licitud de títols i certificats.
 • Proves d’accés als diversos ensenyaments.
 • Proves lliures per a l’obtenció de títols i certificats.
 • Proves d’avaluació de competències de 6è de Primària.
 • Homologació i convalidació de títols i estudis estrangers no universitaris.
 • Concurs-oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.
 • Concurs-oposició per a l'accés al cos d'inspectors d'educació.
 • Incorporació a la borsa de treball de personal docent.
 • Provisió i selecció del personal docent.
 • Concurs de mèrits de selecció de les direccions de centres públics.
 • Concurs de selecció de directors de centres públics.
 • Provisió i selecció del personal d'administració i serveis del Departament.
 • Implantació i supressió d’ensenyaments en centres educatius.
 • Expedients relatius a l’autorització o modificació d’obertura de centres educatius.
 • Concessió i extinció de concerts educatius.
 • Convocatòries de selecció de centres educatius per participar en tot tipus de programes.
 • Accés a la informació pública.
 • Accés a la informació estadística.

Més informació

Comunicado La Moncloa, Gobierno de España.

Departament d'Ensenyament-Premsa, Generalitat de Catalunya.

Sin Comentarios

Escribe un comentario

Tu correo electrónico no se publicará