Inicio Educación Generació Y, generació millennial
España   Catalunia

Generació Y, generació millennial

Entre el món antic i el modern

Posar etiquetes a peces de roba o accessoris de moda pot resultar tasca fàcil, però quan parlem d'etiquetar a tota una generació la feina es complica. Concretament això és el que passa amb els millennials, una generació a mig camí entre el món antic i el món modern de la qual s'estima que conformarà un 70 % del mercat laboral l'any 2025.

De totes maneres, tot i la dificultat d'etiquetar als millennials, hi ha una sèrie de característiques que els distingeixen de generacions anteriors: són nadius digitals nascuts durant els anys vuitanta, alberguen forts valors socials i ètics i d'alguna manera se senten hiperhipotecats.

"...desenvolupament professional i l'educació contínua, prioritats que anteposen al matrimoni o a tenir fills"

Jo-jo-jo: flexibilitat i autonomia millennial

Pel que fa a les altres tres generacions modernes (X, Z, alfa) els millennials, també coneguts com la generació Y, ha estat la primera digitalment nativa a incorporar-se al món laboral. Aposten fermament pel desenvolupament professional i l'educació contínua, prioritats que anteposen al matrimoni o a tenir fills, i es preveu que conformaran un 70 % del mercat laboral el 2025.

En plena revolució digital i amb el model econòmic en constant canvi, aquesta generació destaca per la seva  adaptació constant als canvis tecnològics i als nous models de negoci. La flexibilitat laboral és una de les seves principals demandes, i no és estrany per a aquesta generació treballar simultàniament en múltiples empreses.

Avui dia els millennials són una força laboral realment potent. Se'n parla com d'una generació empàtica perquè un alt percentatge d'aquests joves no accepten treballar en empreses amb les que no se sentin afins èticament o amb les que no comparteixin valors essencials. Consideren que primer són les persones, de manera que l'ètica i els valors morals adquireixen importància en la presa de decisions, tant laborals com individuals.

L'últim informe del 2018 de Deloitte reflecteix que els millennials es decanten per empreses que tinguin en compte la flexibilitat, l'autonomia per gestionar el lloc de treball.

"Els millennials tenen prioritat per les seves necessitats individuals"

Educats sense fronteres

La principal prioritat de la generació millennial és l'educació, entesa com a formació per aconseguir èxits econòmics, una prioritat que anteposen a la de tenir fills o formalitzar matrimoni. Aquesta característica és especialment simptomàtica a Espanya, on el nombre de naixements es manté en continu descens, com mostren les últimes dades publicades per l'INE.

En comparació amb la generació anterior (generació X) els millennials tenen prioritat per les seves necessitats individuals, i les seves expectatives de treball consisteixen en poder explotar al màxim el seu potencial. Estar actualitzat és bàsic i essencial, una tasca que es dilata en el temps i que arriba a suposar un dilema entre les dones treballadores que decideixen ser mares.

Aposten pels horaris flexibles i l'autonomia per gestionar els espais de treball com a metodologia per optimitzar i incrementar el rendiment laboral, alhora que es genera fidelitat i es reforça la confiança en l'empresa. No obstant això, un estudi ha mostrat que aquesta generació, tot i que emfatitza consolidar vida i treball en termes de flexibilitat, no viatja gaire, degut en certa manera a la inseguretat laboral.

La inseguretat laboral i un mercat financer cada vegada més competitiu, unit al cada vegada més complicat accés a l'habitatge (també de lloguer), a estudis superiors (prèstecs estudiantils), provoca en aquesta generació un fort contrast, ja que han de desenvolupar-se per sota de les seves possibilitats dins d'una economia madura i assentada, de manera que la multitasca s'ha convertit en una veritable alternativa.

 

Més informació:

- Generació Alfa

- Dades Deloitte 2018

- Dades INE natalitat

- Investigació del BBVA: La paradoxa de la generació del mil·lenni

Sin Comentarios

Escribe un comentario

Tu correo electrónico no se publicará