Inicio Actualidad Hi ha 4.462 estudiants inscrits a la prova d'aptitud personal
España   Catalunia

Hi ha 4.462 estudiants inscrits a la prova d'aptitud personal

Per accedir als estudis d’Educació Infantil i Primària

Un total de 4.462 estudiants faran la prova d’aptitud personal (PAP) per accedir als estudis d’Educació Infantil i Primària que es realitzarà el dissabte 27 d’abril. Enguany s’ha avançat la data per tal que no coincideixi amb el final de les proves d’accés a la universitat (PAU). L’avançament no afecta en cap cas a la preparació de la prova ja que consta de dos exàmens competencials que no estan vinculats a cap temari concret d’estudi ni a cap assignatura cursada als ensenyaments postobligatoris. La qualificació de la PAP (apte / no apte) es coneixerà a partir del dia 22 de maig.

Aquesta prova consta de dos exàmens, un de competència comunicativa i raonament crític (de 2 hores de durada), i un altre de competència lògico-matemàtica (que dura 1 hora i 30 minuts).

L’examen de competència comunicativa i raonament crític consta de tres seccions i, mitjançant diverses tipologies d’exercicis, avalua la comprensió lectora, la capacitat de síntesi, l’expressió escrita i el domini del sistema lingüístic. L’examen de competència logico-matemàtica té dues seccions amb un total de 25 preguntes, i  avalua els coneixements matemàtics de l'alumnat.

Els alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) així com les persones que accedeixen a la universitat mitjançant les proves d’accés per a més grans de 25 i de 45 anys que volen cursar estudis d’Educació Infantil o Primària, han de realitzar aquesta prova.

Els alumnes que volen cursar estudis d’Educació Infantil o Primària han de realitzar aquesta prova

Com a novetat, tal com ja va anunciar el Departament d’Educació, a partir d’ara haver accedit als graus en Educació Infantil i Primària o al màster de Professorat mitjançant una prova d’aptitud personal (PAP) computarà també com a mèrit a la borsa de docents interins dels centres públics de Catalunya, concedint més valor la seva realització.

Haver accedit als estudis d'Educació Infantil i Primària computarà com a mèrit a la borsa de docents interins dels centres públics de Catalunya

Les universitats i el govern van introduir la PAP en el marc del programa de millora i innovació en la formació de mestres (MIF) per garantir l’atracció dels estudiants més ben preparats als graus en Educació, així que es valora positivament l’increment d’estudiants matriculats enguany, que és d'un 31 % més que l’any passat.


Per a més informació visiteu:

http://universitats.gencat.cat  

Sin Comentarios

Escribe un comentario

Tu correo electrónico no se publicará