Inicio Educación Les titulacions universitàries catalanes incorporaran la perspectiva de gènere
España   Catalunia

Les titulacions universitàries catalanes incorporaran la perspectiva de gènere

Es posarà en marxa a partir del curs vinent

Les titulacions universitàries catalanes incorporaran la perspectiva de gènere de manera pionera a tot Europa a partir del curs 2020-2021, gràcies a la iniciativa conjunta de la Secretaría de Universidades e Investigación, mitjançant el Consell Universitari de Catalunya (CIC), i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Es tracta d’una mesura pionera a tot Europa, que implicarà que els estudis de grau i màster que passin per un procés avaluador hagin d’incloure aquesta perspectiva en les guies docents, els programes de les assignatures, els currículums, i les metodologies, entre d’altres, per tal d’obtenir llum verda per impartir el títol.

Els estudis de grau i màster que passin per un procés d’avaluació hauran d’incloure la perspectiva de gènere

En aquest sentit, AQU Catalunya ja ha posat a disposició de les universitats el document marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària que estableix pautes i recomanacions per facilitar la incorporació efectiva de la perspectiva de gènere en la docència en totes les àrees de coneixement.

Amb aquesta mesura es dóna compliment a l’article 28.1 de la Llei catalana d’igualtat efectiva de dones i homes (17/2015), que indica que la perspectiva de gènere i els estudis sobre les dones han de ser promoguts i inclosos als estudis de grau i de postgrau de totes les disciplines i que es tindrà en compte en les acreditacions.

La incorporació de la perspectiva de gènere s’aplicarà a totes les titulacions de les cinc àrees de coneixement: Arts i Humanitats, Ciències Socials i Jurídiques, Ciències, Ciències de la Salut, i Enginyeria i Arquitectura.

El document elaborat per AQU Catalunya aclareix els conceptes i dimensions més rellevants i proporciona una guia amb diferents elements de diagnòstic i amb indicadors d'avaluació que afecten tant el plantejament de les titulacions com la manera d'impartir-les. Així, fa una definició exacta del que és adquirir la competència transversal de gènere, és a dir, de desenvolupar la capacitat d’avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere per tal de dissenyar solucions.

El document elaborat per AQU Catalunya fa una definició exacta del que és adquirir la competència transversal de gènere

La perspectiva de gènere permet aprofundir en la comprensió de les necessitats, els comportaments i les actituds del conjunt de la població, defugint així tant de les interpretacions parcials que parteixen de l'home com a subjecte universal, com dels essencialismes sobre els homes i sobre les dones. Alhora, una docència amb perspectiva de gènere també estimula el pensament crític de l'alumnat, en proporcionar-li noves eines per identificar els estereotips, normes i rols socials de gènere que li permetran evitar la ceguesa pel que fa al gènere en la seva futura pràctica professional.

Una docència amb perspectiva de gènere estimula el pensament crític de l'alumnat

El document s'adreça principalment als òrgans i centres responsables de la planificació, la gestió i l'avaluació de qualitat de la docència de les universitats.

Sin Comentarios

Escribe un comentario

Tu correo electrónico no se publicará