Inicio Colegios y escuelas Projectes educatius innovadors
España   Catalunia

Projectes educatius innovadors

Didàctiques efectives i transgressores alhora

Comencem una sèrie d'entrevistes a centres i escoles que apliquen metodologies innovadores, amb la intenció de propiciar una reflexió sobre com realitzar i promoure la innovació educativa en la pràctica docent i, també, en la gestió de centre.

Els dos primers exemples són  Learnlife de Barcelona i el col·legi Bosquescuela de Cerceda, a Madrid.

enllaç a l

LEARNLIFE

 • Fundadors: Christopher Pommerening, Blair Maclaren i Stephen Harris.
 • Central: Barcelona (etapa secundària), Castelldefels (primària).
 • Altres seus: Hamburg (Alemanya).
 • Idioma vehicular: anglès.
 • Currículum: internacional.
 • Contacte: www.learnlife.com

La visió del projecte és passar de l'ensenyament a l'aprenentatge, facilitant que sigui l'alumne l'autèntic protagonista del seu propi aprenentatge. La seva filosofia arrisca des del mateix nom del projecte educatiu, no porta la paraula escola o col·legi, fa servir el terme hub, anomenant-se com un centre de trobada i d'activitats. Aquesta aventura pedagógica es va iniciar fa cinc anys i els primers alumnes van ser estudiants de l'etapa de secundària, la qual cosa suposa una altra dificultat afegida, ja que és el cicle en què més estrès pateixen els alumnes i les famílies davant la possibilitat de no aconseguir el nivell necessari per arribar a la universitat.

Learnlife ofereix programes d'escolarització presencial a temps complet i a distància, des de la llar, a través d'internet.

Als professors se'ls anomena learning guides, que significa guia d'aprenentatge, i l'equip que treballa en el projecte són champions, traduït com campions. No són noms aleatoris, sinó que transmeten la intenció de crear una estructura organitzativa horitzontal, col·laborativa i participativa, on cada membre, tant estudiants com professors, està convidat a proposar i desenvolupar les seves pròpies idees.

Learlife, a més, ofereix tallers extraescolars en activitats que promouen l'autonomia per a la creació i la construcció d'elements, per exemple, en tecnologia, cuina, arts visuals o emprenedoria.

Learnlife és un projecte educatiu innovador des de totes les perspectives possibles, un collage de tendències educatives i socials del segle XXI que es materialitzen en una metodologia tangible i amb resultats acadèmics sorprenents.

BOSQUESCUELA

 • Fundador: Philip Bruchner.
 • Central: Municipi de Cerceda, Madrid.
 • Etapa educativa: Segon cicle d'infantil (de 3 a 6 anys).
 • Currículum: nacional.
 • Contacte: bosquescuela.com

Bosquescuela de Cerceda és el resultat de l'esforç del seu fundador, Philip Bruchner, llicenciat en Ciències Forestals per la Universitat de Friburg (Alemanya) i mestre d'Educació Infantil, que va adaptar a la legislació educativa d'Espanya la pedagogia coneguda com Learning in nature, és a dir, l'aprenentatge en espais oberts i naturals.

L'escola imparteix el currículum nacional per a nens i nenes de 3 a 6 anys, en anglès i castellà. El dia a dia del centre és com el d'una altra escola del mateix cicle educatiu, l'única diferència és que l'aprenentatge es realitza en l'espai d'una devesa privilegiada, al municipi de Cerceda, a la comunitat  autònoma de Madrid. La construcció del centre es basa en una cabana de fusta que fa de centre de suport logístic per deixar material i el lloc on descansen les alumnes. No té llum elèctrica ni calefacció, utilitza l'energia solar, una construcció intel·ligent i eficient amb estufa de llenya.

La didàctica a l'aire lliure combina fases de joc lliure amb activitats dirigides, no realitza subgrups per edats. Es treballa en un únic grup-classe comú, fet que permet que els nens interactuïn entre ells per ajudar-se i progressar.

El professorat té una gran responsabilitat: a més de preparar les classes, han de conèixer l'entorn i saber on es pot realitzar millor l'activitat proposada per assolir l'aprenentatge objectiu. El docent de Bosquescuela ha de ser coherent i crear vincles de confiança i complicitat al grup d'alumnes per vetllar pel seu benestar físic i emocional.

La metodologia a l'aire lliure no utilitza dispositius electrònics ni llibres impresos, construeix el seu propi material amb elements de la natura i l'alumnat hi participa com en una activitat més. Els nens i nenes aprenen així a cercar recursos a la natura i a pensar com utilitzar-los per l'activitat que es proposa. Estan predisposats per aprendre des del minut zero i construeixen el seu propi aprenentatge, literalment.

Bosquescuela Cerceda és la materialització d'una pedagogia que va néixer als anys cinquanta a Dinamarca i s'ha anat estenent per altres països com Alemanya, Regne Unit, Països Baixos, Suïssa i Japó, entre d'altres.

Sin Comentarios

Escribe un comentario

Tu correo electrónico no se publicará