Inicio Actualidad Conciliació laboral i familiar
España   Catalunia

Conciliació laboral i familiar

Necessària per als nostres fills

La conciliació de la vida laboral i familiar és una de les qüestions a les que encara no s'ha trobat solució, tot i que portem molts anys debatent sobre la millor manera d'aconseguir-la.

No hi ha dubte que els nens i les nenes necessiten passar temps amb les seves famílies, per créixer sans i feliços. Està demostrat que una relació emocional estable i continuada té un efecte molt positiu en el seu desenvolupament, a més que els nens durant el seu creixement necessiten algú de referència que s'impliqui en la seva vida diàriament, oferint-los afecte, diàleg i orientació, i quina millor referència que els propis pares!

Els nens necessiten referents

Segons un estudi realitzat per la fundació SM en col·laboració amb Gestionando Hijos, en el qual van entrevistar més de 400 docents sobre la importància de la conciliació laboral per a l'adequat progrés acadèmic dels nens, el 69,3 % dels entrevistats opinen que l'interès dels pares en l'educació dels seus fills condiciona el seu resultat acadèmic. El paper de les empreses és vital en aquest cas segons el 95,8 % dels educadors, ja que només mitjançant la seva implicació es podrà aconseguir la conciliació de la vida familiar i laboral en benefici de l'educació dels infants.

El 69,3 % dels educadors opinen que l'interès dels pares en l'educació dels seus fills condiciona el resultat acadèmic

Conciliar no només és quadrar horaris per no deixar sols a casa els nens, sinó que va més enllà; es tracta de què les famílies tinguin temps per dedicar-lo a l'educació dels seus fills, i d'aquesta manera aquesta responsabilitat no recau només en l'escola, ja que segons el 80,8 % dels enquestats, l'educació en valors és responsabilitat tant de mares i pares com de docents.

L'educació en valors és responsabilitat tant de mares i pares com de docents

Per aconseguir-ho és necessària la col·laboració de les famílies amb les escoles, que hi hagi una comunicació entre pares o mares i docents per treballar plegats per l'educació dels infants. Així ho expressen 8 de cada 10 professionals de l'educació, que afirmen que els agradaria que les famílies treballessin més en equip amb ells, ja que segons el 96 % dels educadors consultats, quan col·legi i pares treballen coordinats s'aconsegueix un millor desenvolupament de les competències dels alumnes.

A 8 de cada 10 professionals de l'educació els agradaria que les famílies treballessin més en equip amb els professors

Tot i que l'estudi reflecteix que el 82 % dels pares i mares participen en algunes activitats concretes (com l'assistència a reunions), només el 6 % de les famílies mantenen una relació activa i treballen conjuntament amb els docents.

A Espanya es fa cada cop més difícil conciliar la vida laboral amb la familiar. Tot i ser un dret tant dels adults com dels infants, només uns quants el poden gaudir. Aquest problema és un tema complex, perquè no només és un problema familiar o laboral, sinó també cultural, educatiu i econòmic, ja que afecta tota la societat, i tots els agents socials hi estan implicats.

La importància de la conciliació laboral i familiar resideix en què és necessària per al correcte desenvolupament de les generacions futures, per als nens i les nenes, i ells n'han de ser els principals beneficiaris. Així ho ressalta l'ONG Save the Children en el seu informe La conciliación de la vida laboral y familiar en el qual reclama permisos de maternitat i paternitat més llargs, teletreball i flexibilitat d'horaris en l'àmbit laboral, i demana que s'augmentin les ajudes públiques a les famílies amb fills i que es concedeixin incentius a les empreses per permetre l'accés a les excedències per cura de fills.

La conciliació laboral i familiar és fa en benefici dels nens

Moltes famílies no estan en condicions d'oferir als seus fills el temps i l'atenció que requereixen per cobrir totes les seves necessitats afectives i socials, i tampoc no poden dedicar temps diari a la seva educació o treballar conjuntament amb els docents tot i que són conscients de què això beneficia els nens. Per això garantir l'adequada cura i educació dels fills ha de ser una responsabilitat social compartida, que comprometi no només als pares, sinó també a tota la societat, especialment als poders públics i a les empreses.


Per a més informació visiteu:

http://www.equipoeducativo.com/investigacion/

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6424393

Sin Comentarios

Escribe un comentario

Tu correo electrónico no se publicará