Inicio Salud y psicología Educar la veu
España   Catalunia

Educar la veu

La nostra veu ens determina

La nostra veu ens determina, ens permet comunicar-nos i transmetre les nostres idees. Normalment només parlem d'educar la veu quan volem aprendre a cantar, però perfeccionar la tècnica vocal ens proporciona major confiança per parlar en públic i millora la nostra autoestima així com també la nostra salut en general.

El sistema vocal i auditiu de l'ésser humà és molt complex i per això acudim a Isabel Villagar, llicenciada en Pedagogia del Cant, fundadora del portal La Brújula del Canto  i assessora vocal d'innumerables actors, actrius i cantants internacionals per reflexionar sobre la importància d'ensenyar a cantar a nens i adolescents.


La pedagogia vocal i els avenços en anatomia i medicina van plegats

Villagar parla de l'educació de la veu com una activitat més que requereix dedicació, pràctica i consell. Hi ha molta informació per internet però una correcta formació i control vocal són aspectes que han de ser adquirits mitjançant la pràctica i la constància a llarg termini. La pedagogia vocal i els avenços en anatomia i medicina van plegats. Cada dia es coneix millor l'anatomia fonètica de les persones i això permet implementar noves tècniques de desenvolupament i pràctica vocal amb què es pot aconseguir enriquir la nostra veu amb nous harmònics i a més a més modelar la nostra percepció auditiva, amb la qual cosa modifiquem la nostra escolta.

L'escolta activa és molt important per al desenvolupament d'un correcte aprenentatge, així com l'ús de la veu i la gestió de com projectar-la. Tot això pot ajudar els nens i els adolescents a adquirir hàbits que els acompanyaran en el futur com beure molta aigua, aprendre exercicis respiratoris que els permetin un millor ús i manteniment de la musculatura vocal independent de la gola, hàbits posturals adequats per a l'emissió de la veu, i una consciència auditiva més desenvolupada i precisa.

Els nens creixen cridant, amb vocalitzacions forçades, inhalant pols, aire contaminat, parlant excessivament, cosa que comporta un mal ús dels plecs vocals. Al·lèrgies, angines, atacs de tos són clars indicis d'una manca d'educació vocal correcta.

Mitjançant el cant aprendran com és de catastròfica l'elecció de fumar per a la nostra veu

Els adolescents poden aprendre a dominar la intensitat vocal, treballant la musculatura del coll i la laringe de forma correcta, així com ser conscients de què una correcta postura i col·locació de l'esquena facilitarà la respiració i l'entrada d'aire de forma adequada per tal que la veu neixi i es projecti de manera adequada. També mitjançant el cant aprendran com és de catastròfica l'elecció de fumar per a la nostra veu i per a tot l'aparell fonètic.

Villagar ens parla de les classes de cant, on proposa una gran varietat d'exercicis per tal que els joves puguin aprendre a respirar primer, emetre i equilibrar la seva veu després. La pedagogia vocal moderna ajuda a desenvolupar la pròpia personalitat de l'alumne i la confiança en si mateix. L'adolescència és un moment de canvi i la veu és un dels trets que més es modifiquen en aquests anys, per això la importància de l'aprenentatge de com tenir cura de la veu i l'oïda.

Villagar ens recorda que una de les professions que més disfuncions vocals pateix és la dels docents, entre algunes l'afonia, diplofonia (doble to), disressonància (pèrdua de la ressonància), fatiga vocal (empitjorament de la veu amb l'ús prolongat), fonació dolorosa o càncer a la gola. La formació sobre tècniques vocals en cant beneficia no només a nens i adolescents sinó també a totes aquelles persones que exerceixen la tasca docent.

Sin Comentarios

Escribe un comentario

Tu correo electrónico no se publicará